Tình dục tử tế

Tình dục tử tế mang đến sự hạnh phúc

Tình dục tử tế

BDSM cùng bài học về sự đồng thuận

BDSM là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các khía cạnh của tình dục liên quan đến sự thống trị hay kiểm soát. BDSM thường liên quan đến việc một người đảm nhận vai trò “thống trị” trong khi đối phương “diễn vai” “người phục tùng”.

View More